რე ედუქეითი ციფრული პროფესიების სკოლა

ᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲣᲠᲘ ᲘᲜᲢᲔᲚᲔᲥᲢᲘᲡ ᲙᲣᲠᲡᲘ

9-კვირიანი AI კურსი მსმენელს საფუძვლიანად შეასწავლის ხელოვნური ინტელექტის (AI) და მისი გამოყენების მრავალფეროვან ასპექტებს, რაც აუცილებელია თანამედროვე ტექნოლოგიების სამყაროში. კურსის ფარგლებში სტუდენტები პრაქტიკული დავალებების გამოყენებით შეისწავლიან:

 • AI-ის ძირითადი კონცეფციები: განსაზღვრება, მნიშვნელობა, ძირითადი პრინციპები და მიდგომები.
 • ცნობილი AI სისტემები: GPT-4, Claude AI, Midjourney, Gemini (Google) და მათი გამოყენების სფეროები.
 • ბიზნესში გამოყენება: ავტომატიზაცია, ეფექტიანობა, მომხმარებელთა მხარდაჭერა და მარკეტინგი.
 • ფაილებთან მუშაობა: ფაილების მართვა და გადამუშავება, ტექსტური ფაილები, სურათები, მედია ფაილები და მონაცემთა ანალიზი.
 • პერსონალიზაცია: მოდელის კონფიგურაცია, მომხმარებლის საჭიროებებზე მორგება, პერსონალიზირებული მოდელების შექმნა.
 • AI-ის გავლენა საზოგადოებაზე და ეკონომიკაზე: სოციალური და ეკონომიკური ცვლილებები, მომავალი ტენდენციები.
რე ედუქეითი ციფრული პროფესიების სკოლა
course icon

ხანგრძლივობა

9 კვირა

course icon

კურსის მიზანი

მსმენელი შეძლებს ჩაანაცვლოს რუტინული პროცესები და გააუმჯობესოს საკუთარი მუშაობა.

course icon

შეხვედრების რაოდენობა

18 შეხვედრა

course icon

ღირებულება

1000ლ

სილაბუსი

scroll down arrow

პრომფტ ინჯინერია

 • AI-ის გამოყენება პირადი ასისტენტისთვის:

 • ყოველდღიური ამოცანების შესრულება

 • კალენდრის მართვა და შეხსენებები

 • ეფექტური პრომფტების შექმნა

AI -ის გამოყენება ბიზნესში

 • AI -ის როლი ბიზნეს პროცესებში

 • ავტომატიზაცია და ეფექტიანობა

 • პრაქტიკული მაგალითები:

 • რეალური ბიზნეს შემთხვევები

AI -ის გამოყენება მარკეტინგსა და გაყიდვებში

 • AI -ის როლი მარკეტინგში

 • კონტენტ მარკეტინგი და სოციალური მედია

 • გაყიდვების გენერაცია და დამხმარე ინსტრუმენტები

 • რეალური ქეისების განხილვა

 • წარმატებული მაგალითები და შედეგები

AI -ის გამოყენება გრაფიკული სურათების გენერაციისთვის

 • გრაფიკული სურათების გენერაციის ტექნიკები

 • ტექსტიდან გამოსახულებების შექმნა

 • ვიზუალური მონაცემების ანალიზი

 • მარკეტინგი და რეკლამა

AI -ის პერსონალიზაცია

 • მოდელის კონფიგურაცია და მომხმარებლის საჭიროებებზე მორგება:

 • პერსონალიზაციის მეთოდები და ტექნიკები

 • პერსონალიზირებული პასუხების შექმნა (ზოგადი მიმოხილვა):

 • მომხმარებლის სპეციფიკური მოთხოვნების გათვალისწინება

შეფასებები

left-arrow

FULL STACK დეველოპმენტის კურსი

”ადგილი, სადაც შენც შეგიძლია!“

Student Images

ნიკი სუკიასიანი

front-end-ის კურსდამთავრებული, re:soft-ის სტაჟიორი
messagesIcon
რე ედუქეითი ციფრული პროფესიების სკოლა