რე ედუქეითი ციფრული პროფესიების სკოლა

IT ᲞᲠᲝᲔᲥᲢ ᲛᲔᲜᲔᲯᲛᲔᲜᲢᲘᲡ ᲙᲣᲠᲡᲘ

IT პროექტ მენეჯმენტის კურსი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ კომპონენტს: კურსის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან, როგორ დაამყარონ ეფექტური კომუნიკაცია გუნდის წევრებთან და დამკვეთთან, მარტივად მოახდინონ ადაპტაცია ცვალებად გარემოში და გაუმკლავდნენ ნებისმიერი ტიპის გამოწვევას. კურსის მსვლელობისას გაანალიზებული იქნება სრული ციკლი: პროექტის ინიცირებიდან მისი დასრულების ჩათვლით და ის ძირითადი კომპონენტები და მექანიზმები, რაც პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის არის საჭირო. ამასთანავე, კურსი ხელს უწყობს ყველა იმ უნარის გამომუშავებასა და გაღრმავებას, რაც აუცილებელია პროექტების სწორად და ეფექტურად მართვისთვის.

  რე ედუქეითი ციფრული პროფესიების სკოლა
  course icon

  ხანგრძლივობა

  5 თვე

  course icon

  კურსის მიზანი

  კურსის მიზანია მსმენელს 5 თვის განმავლობაში შეასწავლოს Agile მეთოდოლოგია და IT project management

  course icon

  შეხვედრების რაოდენობა

  40 შეხვედრა

  course icon

  ღირებულება

  თვეში 700ლ

  სილაბუსი

  scroll down arrow

  პროექტის თითოეული ეტაპის შესწავლა

  • ინიცირება

  • დაგეგმვა

  • განხორციელება

  • მონიტორინგი

  • დახურვა

  პროექტ მენეჯერების პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

  • დავალების შედგნა და ჩამოყალიბება

  • რისკ მენეჯმენტი და სირთულეებთან გამკლავება

  • დროის რესურსის მენეჯმენტი

  • ადამიანური რესურსის მენეჯმენტი

  პროექტ მენეჯერის უნარები

  • კრიტიკული აზროვნება

  • ეფექტური კომუნიკაცია სტეიკჰოლდერებთან და გუნდთან

  • ლიდერშიფი

  • პრობლემების მოგვარების გზები

  პროექტის მონიტორინგი

  • პროექტის მართვის Waterfall და Agile მეთოდოლოგიები

  • თასქ მენეჯმენტი და თაიმლაინის შედგენა

  • Scrum master

  • Gantt Chart

  შეფასებები

  left-arrow

  FULL STACK დეველოპმენტის კურსი

  ”ადგილი, სადაც შენც შეგიძლია!“

  Student Images

  ნიკი სუკიასიანი

  front-end-ის კურსდამთავრებული, re:soft-ის სტაჟიორი
  messagesIcon
  რე ედუქეითი ციფრული პროფესიების სკოლა