რე ედუქეითი ციფრული პროფესიების სკოლა

ᲕᲔᲑ ᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲘᲠᲔᲑᲘᲡ ᲙᲣᲠᲡᲘ

ვებ პროგრამირების 10 თვიანი კურსი მსმენელს საფუძვლიანად შეასწავლის Javasctipt, React JS და Node js ტექნოლოგიას, რაც აუცილებელია ვებსაიტების დამოუკიდებლად აწყობისა და ფუნქციურად გამართვისათვის, ასევე http web სერვერების პროგრამირებისათვის. ამასთან, კურსის ფარგლებში მსმენელი დაეუფლება ისეთ მიმართულებებს, როგორებიცაა:

 • დამოუკიდებლად დიზაინის გადახედვა და მისი მარქაფის აწყობა
 • ფუნქციების დამატება და საიტების აწყობა დინამიურად
 • React js-ით ნებისმიერი საიტის აწყობა
 • კოდის წერის პრაქტიკები
 • მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა
 • Next js framework-ის ინტეგრაცია
 • ტესტირება და სხვა
რე ედუქეითი ციფრული პროფესიების სკოლა
course icon

ხანგრძლივობა

10 თვე

course icon

კურსის მიზანი

კურსის მიზანია მსმენელი 10 თვის შემდეგ გახდეს junior full stack დეველოპერი

course icon

შეხვედრების რაოდენობა

100 შეხვედრა

course icon

ღირებულება

თვეში 700ლ

სილაბუსი

scroll down arrow

Front end development

 • სტატიკური მარკაპის გაკეთება

 • ვებ გვერდის გასტილვა css ის დახმარებით

 • ვებ გვერდის ოპტიმიზაცია სხვადასხვა დევაისებზე

 • მარტივი javascript ლოგიკის დაწერა

React front end development

 • დინამიური ვებგვერდის აწყობა react ტექნოლოგიის დახმარებით

 • Javascript პროგრამული ენის სიღრმისეული შესწავლა

 • Fullstack ვებ აპლიკაციის დეველოპმენტი react/firebase ტექნოლოგიების დახმარებით

Node JS backend development

 • Node js ტექნოლოგიის დახმარებით ვებ სერვერის აწყობა

 • Javascript ბრაუზერის მიღმა

 • Rest API-ს დაპროგრამირება საუკეთესი პრაქტიკების ცოდნა

 • მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა (mongodb)

 • აპლიკაციის ტესტირება unit/integration ტესტების დაწერა

შეფასებები

left-arrow

FULL STACK დეველოპმენტის კურსი

”ადგილი, სადაც შენც შეგიძლია!“

Student Images

ნიკი სუკიასიანი

front-end-ის კურსდამთავრებული, re:soft-ის სტაჟიორი
messagesIcon
რე ედუქეითი ციფრული პროფესიების სკოლა