რე ედუქეითი ციფრული პროფესიების სკოლა

FULL STACK ᲓᲘᲖᲐᲘᲜᲘᲡ ᲙᲣᲠᲡᲘ

Full stack დიზაინის 10 თვიანი კურსის ფარგლებში მსმენელი შეისწავლის ვებ გვერდების, მობაილ აპლიკაციებისა თუ სხვა ციფრული პროდუქტების კომპონენტების დიზაინის შექმნას.

 • Illustrator
 • XD, FIGMA
 • HTML, CSS
 • კურსის წარმატებით გავლის შემდგომ მსმენელი შეძლებს დამოუკიდებლად შექმნას ნებისმიერი სირთულის ვებ თუ მობაილ დიზაინი და გახდეს Junior full stack დიზაინერი.
რე ედუქეითი ციფრული პროფესიების სკოლა
course icon

ხანგრძლივობა

10 თვე

course icon

კურსის მიზანი

კურსის მიზანია მსმენელი 10 თვის შემდეგ გახდეს junior UI/UX დიზაინერი

course icon

შეხვედრების რაოდენობა

100 შეხვედრა

course icon

ღირებულება

თვეში 700ლ

სილაბუსი

scroll down arrow

Photoshop

 • Pen tool-ის და Brush tool-ის შესაძლებლობები

 • Mask-ის მნიშვნელობა

 • ლეიერებზე მუშაობა

 • tool-ების განხილვა/გატესტვა

Illustrator

 • Artboard-ების მნიშვნელობა

 • ტიპოგრაფიის განხილვა

 • ფონტის ვექტორად გარდაქმნა

 • ფოტოს დაექსფენდება/დატრეისება

XD

 • დიზაინ ელემენტების checklist

 • დიზაინ ფიქრის შედეგები და ოპტიმიზაცია

 • ლეიაუთის პრინციპები

 • პროპორციები/ლეიაუთი

Figma

 • Forms, error prevention and empty state

 • ინტერაქციული დიზაინი

 • iOS და android სისტემები

 • რესფონსივ დიზაინი

HTML

 • რესფონსივი დიზაინი

CSS

 • რესფონსივი დიზაინი

შეფასებები

left-arrow

FULL STACK დეველოპმენტის კურსი

”ადგილი, სადაც შენც შეგიძლია!“

Student Images

ნიკი სუკიასიანი

front-end-ის კურსდამთავრებული, re:soft-ის სტაჟიორი
messagesIcon
რე ედუქეითი ციფრული პროფესიების სკოლა